Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

Dziś, 31 maja odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Głogowie. Początek o godz. 15.30 w Sali Rajców w Ratuszu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i i stwierdzenie prawomocności obrad.
  1. Ocena zasobów pomocy społecznej Miejskiego Odrodka Pomocy Społecznej wGłogowie.
  2. Podjęcie uchwal w sprawie:3.1 zmieniająca uchwałę Nr L/403/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji i przedmiotowej dla Zakładu GospodarkiMieszkaniowej w Głogowie na 2022 rok.3.2 zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2022 r.;3.3 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej GminyMiejskiej Głogów;3.4 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Głogów na rok szkolny2022/2023,3.5 przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowaniaprzestrzennego Śródmiejskich terenów nadodrzańskich w Głogowie, położonych wGłogowie przy ulicy Krochmalnej, terenów, położonych pomiędzy liniami PKP wGłogowie, w obrębach I – ,,Nadodrze” i XV -,,Biechów” oraz obszaru położonego wGłogowie w obrębie XV ,,Biechów” i częściowo w obrębie XVI ,,Żukowice”;3.6 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedlaBrzostów w Głogowie;3.7 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,ustalenia wysokości stawki tej opłaty, oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemniklub worek;3.8 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi.
  3. Protokół z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamkniecie sesji

Źródło: Urząd Miejski w Głogowie

Previous Kontrola drogowa zakończona pobytem w zakładzie karnym
Next Laureaci konkursu Move&fun 2022

Może to Ci się spodoba

Uniwersytet Jagielloński gruntownie modernizuje swój kampus medyczny

Collegium Medicum, czyli kampus medyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zostanie gruntownie odnowiony. Będzie to możliwe dzięki współpracy uczelni z partnerem prywatnym – spółką Neoświat. Jak wyjaśnia prof. Piotr Laidler, prorektor UJ ds. Collegium

Zmiany w kursowaniu autobusów miejskich

Komunikacja Miejska w Głogowie informuje, że w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych oraz średnich od 27 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. autobusy spółki kursować

Trwa 74 TOUR DE POLOGNE w Małopolsce

Za nami dwa z pięciu etapów 74 Tour de Pologne – największego wydarzenia kolarskiego w Polsce, którego trasy przebiegają przez Małopolskę. Nad bezpieczeństwem wyścigu czuwa ponad 600 policjantów, do zadań

Małopolscy policjanci zatrzymali 3 oszustów wyłudzających pieniądze od starszych osób metodą na „wypadek krewnego”

Małopolscy policjanci zatrzymali 3 oszustów wyłudzających pieniądze od starszych osób metodą na „wypadek krewnego”. To tzw. „kurierzy” – grozi im 8 lat pozbawienia wolności. Dwóch z nich zostało zatrzymanych z

Msza święta w intencji małopolskiej Policji w Katedrze Królewskiej na Wawelu

Tegoroczne obchody Święta Policji w Małopolsce rozpoczęła uroczysta msza święta w Katedrze Wawelskiej, która odbyła się  w niedzielę, 16 lipca 2017 r. o godz.10.00. Mszę celebrował  Krajowy Duszpasterz Policji, Biskup

Krakowscy policjanci dbają o bezpieczeństwo pieszych

28 lutego i 1 marca br. policjanci Komisariatu Policji I w Krakowie  wspólnie z funkcjonariuszami krakowskiej Straży Miejskiej prowadzili akcję pod kryptonimem „Rogatka”. Była ona prowadzona w rejonie Starego Miasta,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź