Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

Dziś, 31 maja odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Głogowie. Początek o godz. 15.30 w Sali Rajców w Ratuszu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i i stwierdzenie prawomocności obrad.
  1. Ocena zasobów pomocy społecznej Miejskiego Odrodka Pomocy Społecznej wGłogowie.
  2. Podjęcie uchwal w sprawie:3.1 zmieniająca uchwałę Nr L/403/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji i przedmiotowej dla Zakładu GospodarkiMieszkaniowej w Głogowie na 2022 rok.3.2 zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2022 r.;3.3 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej GminyMiejskiej Głogów;3.4 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Głogów na rok szkolny2022/2023,3.5 przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowaniaprzestrzennego Śródmiejskich terenów nadodrzańskich w Głogowie, położonych wGłogowie przy ulicy Krochmalnej, terenów, położonych pomiędzy liniami PKP wGłogowie, w obrębach I – ,,Nadodrze” i XV -,,Biechów” oraz obszaru położonego wGłogowie w obrębie XV ,,Biechów” i częściowo w obrębie XVI ,,Żukowice”;3.6 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedlaBrzostów w Głogowie;3.7 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,ustalenia wysokości stawki tej opłaty, oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemniklub worek;3.8 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi.
  3. Protokół z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamkniecie sesji

Źródło: Urząd Miejski w Głogowie

Previous Kontrola drogowa zakończona pobytem w zakładzie karnym
Next Laureaci konkursu Move&fun 2022

Może to Ci się spodoba

Zapal znicz Bohaterom Września 1939

Jutro przypada 82. rocznica napaści Niemiec na Polskę. Radny miejski i głogowski historyk, Dariusz Czaja kontynuuje akcję, organizowaną dwa lata temu przez redakcję „Polski Zbrojnej” pn. „Zapal lampkę Bohaterom Września”,

Proces leczenia narkomani – poszczególne etapy

Jak wiadomo leczenie uzależnienia od narkotyków nie jest proste i zwykle trwa bardzo długi czas. W związku z rodzajem uzależnienia, możemy samo leczenie od narkomanii podzielić na różne etapy i

Ważna informacja dla rodzin wielodzietnych z Głogowa

Aby otrzymać kartę należy złożyć wniosek w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Folwarcznej 7 w Głogowie. Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenia o zameldowaniu na terenie miasta dla każdego

3 proste kroki do zarabiania, łatwiejsze niż zamawianie Ubera

Nawet 80% polskiego społeczeństwa ma obawy, że w obliczu stale rosnącej inflacji, ich podstawowe wynagrodzenie nie wystarczy do życia na oczekiwanym poziomie. A co gdyby w 3 prostych krokach, bez

Kolejne 2 złote medale Szymona Kulki na Światowych Igrzyskach Służb Mundurowych w Los Angeles

Kolejne doskonałe informacje docierają do Gorlic z Los Angeles, gdzie odbywają się XVII Światowe Igrzyska Służb Mundurowych. Sierżant Szymon Kulka – biegający policjant Posterunku Policji w Uściu Gorlickim – do

Zaglądamy na budowę hospicjum

Przypomnijmy, że 8 grudnia wbita została pierwsza łopata pod budowę hospicjum. Gmina Miejska Głogów zabezpieczyła ponad 7 mln złotych na wybudowanie pierwszego etapu hospicjum. I etap budowy hospicjum obejmuje budowę

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź